Koulutusta teollisuuden tarpeisiin

Muuttuva toimintaympäristö kriiseineen aiheuttavat haasteita teollisuuskentässämme. Satakunta on tärkeässä roolissa koko Suomen huoltovarmuuden suhteen. Näistä tekijöistä johtuen Kohti osaavaa Satakuntaa (KOS) ja järjestää maksuttomia koulutuskokonaisuuksia teollisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikataulu 1.1.2021 - 31.8.2023.

Kaikki koulutukset on mahdollista suorittaa 100% verkossa.

Välilehdiltä löydät Kohti osaavaa Satakuntaa.

Kohti osaavaa Satakuntaa

KOS-täsmätäydennyskoulutukset ovat avoimia ja ilmaisia kaikille. Osa koulutuksista on suunnattu erityisesti ruokaketjun ja teollisuuskentän toimijoille, ja näiden pariin työskentelemään haluaville. Koulutukset on mahdollista suorittaa 100 %:sti verkko-oppimisympäristöissä.

Euroopaan Sosiaalirahaston ja Vipuvoimaa EU:lta -logot.

Järjestetyt koulutukset

VERKOSTOJOHTAMINEN 

Verkostotyö on luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välillä. Verkostoja tarvitaan, kun halutaan oppia, kehittää uutta. Verkostojen johtamisessa on täysin mahdollista onnistua, kun ottaa lähtökohdaksi ja tavoitteeksi luottamukseen perustuvan vastavuoroisen yhteistyön. Kuinka opitaan ja edetään yhdessä? Verkostojen jäsenten tunteminen, luottamus ja sitoutuminen mahdollistavat yhteistyön ja jatkuvan oppimisen verkostoissa. Mikä tekee johtamisesta verkostomaista ja millaisten vaiheiden kautta verkostotyössä kannattaa edetä.

Koulutuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin:

 • Mitä tarkoitetaan verkostojohtamisella?
 • Miksi ja milloin verkostojohtamista tarvitaan?
 • Miten sitä voidaan kehittää ja johtaa onnistuneesti?

Koulutuksen pääteemat:

 • verkostojohtamisen osa-alueet
 • verkostojohtamisen vaikuttavuus yksilö- ja tiimitasolla
 • verkostojen johtaminen ja strateginen kehittäminen
 • parhaiden käytänteiden jakaminen.


TURVAKOULUTUS 

Yritysten ja työelämän suhtautuminen erilaisiin uhkiin on kuluneen vuoden aikana saanut uutta ja ansaittua kiinnostusta. Asioihin, jota aikaisemmin ei ole priorisoitu niin korkealle kuin ne ansaitsisivat. Uhkia ja tilanteen parantamisen tarpeita on havaittu liiketoiminnan ja toimitusketjujen eri vaiheissa, joihin aikaisemmin ei ole niin paljoa kiinnitetty huomiota, mutta ovat toiminnalle elintärkeitä ja usein rutiinilla suoritettuja. Aina kyse ei ole omasta oikein suoritetusta tekemisestä, vaan ongelmien taustalla voi olla sattuma tai ulkopuolisen toimijan vaikuttaminen. Näitä asioita tarkastellaan tulevassa turvakoulutuksessa:

 • turvallisuuskulttuuri
 • tietoturva
 • kyberturva
 • jatkuvuussuunnittelu
 • tuotesuoja ja tuoteturva
 • elintarvikepetokset.

 

KESTÄVÄ TUOTANTO (SYVENTÄVÄ) 

Teollisuus ja tuotanto tarvitsee osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Tarjolla mahdollisuus hankkia alan syventävää osaamista. Mielenkiintoiset ja alan tarpeisiin suunnatut koulutukset toteutetaan jaksoittain verkko-opintoina. Opiskelija hahmottaa kestävän kehityksen osa-alueet ja tunnistaa ympäristöhaasteita. Muuttuva energiatilanne, eri energiavaihtoehtojen ymmärrys ja arvottaminen on käsittelyssä kestävän tuotannon syventävässä koulutuksessa. KOS-hankkeen kestävän tuotannon koulutuksista on vuoden 2022 aikana toteutettu jo kestävän tuotannon perusteiden koulutus, jossa tutustuttiin hiilijalanjälkilaskelmaan ja kiertotalouden perusteisiin, nämä ovat myös opiskeltavissa tallenteina.

Koulutuksen pääteemat mm.:

 • energiavaihtoehdot
 • biokaasu
 • aurinkoenergia
 • tuulivoima.

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA

Digitalisaation myötä uudet digitaaliseen ympäristöön perustuvat liiketoimintamallit muokkaavat kaikkea liiketoimintaa, mullistavat koko ajan olemassa olevaa työelämää ja luovat uusia toimialoja. Muutokset toimialoilla voivat olla dramaattisia, mutta samalla tarjota myös uudenlaisia mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen.

Digitalisaatio ei ole vain tietotekninen uudistus, vaan kyseessä on nopea, kaikkiin toimintaprosesseihin liittyvä toiminnan muutos. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä työelämän haasteina on löytää tekijöitä, jotka ymmärtävät uuden teknologian mahdollisuuksia, hallitsevat omaan tehtäväänsä liittyviä toimintaprosesseja ja pystyvät viemään muutoksen vaatimat kehityshankkeet maaliin. Opintojakson tavoitteena on lisätä työelämän osaamista digitaalisesta muutoksesta ja sitä kautta valmistaa toimijoita paremmin käsillä olevaan muutokseen.

 

METALLI-/RAKENNUSTUOTE – ROBOTIIKKA

Robotiikan käyttö on kasvussa teollisuudessa. Teollisuus- ja yhteistyörobottien hinnat ovat huomattavasti pudonneet. Samaan aikaan niiden käyttö ja ohjelmointi ovat helpottuneet – tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen useilla eri aloilla. Tulevassa koulutuksessa keskitytään metalli- ja rakennustuote robotiikkaan.

DIGITAALISUUS JA ROBOTIIKKA

Digitalisaatio yrityksissä (esite, pdf)

Digitaalinen transformaatio (esite, pdf)

Digistrategian perusteet

Konenäkö yhteistyörobotiikassa

Automaatiotekniikka, ruokaketjun robotiikka

Automaatiotekniikka, muovi- ja komposiittialan robotiikka

Automaatiotekniikka, metalli- ja rakennustuoteteollisuuden robotiikka

Kestävä kehitys

* Muutokset mahdollisia.

Kohti Osaavaa Satakuntaa -hankkeen  (1.1.2021 - 31.8.2023) tavoitteena on kehittää ja pilotoida täsmätäydennyskoulutuksia eri teemoista osaavan työvoiman lisäämiseksi.

Mies sorvaa metalliesinettä.
Kuva: Pixabay

Yliö: Tehokas konepaja on rohkea ja kehittää tulevaisuuteen katsoen

Konepajat ovat vuosikymmeniä olleet Satakunnan ja koko Suomen menestyksen kulmakiviä, jotka ovat tuottaneet laadukkaita osia, tuotteita ja palveluita niin muiden yritysten kuin yhteiskunnankin merkittäviin kohteisiin.

Digitalisaatio sanana ja kehittämistapana on tullut jäädäkseen kaikille teollisuudenkin aloille. Myös konepajojen toimintaa ja sitä kautta kilpailukykyä voidaan kehittää digitalisaation keinoin monesta suunnasta.

Nainen näppäilee kannettavan näppäimistöä.
Kuva: Pixabay

Katseet kohti digitaalista transformaatiota

Liiketoiminta on muuttanut aina muotoaan, mutta teknologia muuttaa sitä globaalisti yhä voimakkaammin ja luo uusia mahdollisuuksia. Puhutaan digitisaatiosta, digitalisaatiosta ja digitaalisesta transformaatiosta. Jo digitisaatio vaatii uudenlaista ajattelua käytössä oleviin työkaluihin – entä sitten digitalisaatio?

SAMKin Palveluliiketoiminnan osaamisalueelle on tavoitteena saada myös kasvavaa TKI-toimintaa. Osana tätä työtä on perustettu Tiedolla johtamisen keskus. Tavoitteena on tehdä Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä

Kaksi miestä katsoo näyttöä merenkulun simulaattorissa.

Merilogistiikan tutkimuskeskus tehostamaan logistisia ketjuja

Merenkulku ja logistiikka-ala muuttuvat nopeasti digitalisaation ja haitallisten päästöjen vähentämistarpeiden myötä. SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskuksen keskeisiä teemoja ovat tehokkuus, ympäristöystävällisyys ja turvallisuus.

Logistiikassa pyrkimyksenä on kuljettaa ”paketti” ovelta toiselle mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Satakunnassa toimii satoja yrityksiä, jotka ovat joko logistiikkapalveluiden käyttäjiä tai tarjoajia. Satakunta on ”kokoaan suurempi” maakunta eli väestöosuuden ollessa 4% maakuntamme tuottaa 6,9% ulkomaan kaupan arvosta. Merkittävin ala on teknologiteollisuus.

Yhteistyössä

Yhteistyökumppaneiden logot rivissä.
Twitter feed is not available at the moment.
Scroll to Top